S&F Consultants

Berdintasuna eta gizarte-erantzukizuna garrantzi handiko gaiak dira gizartean eta gero eta pisu handiagoa dute erakundeen estrategietan.

Esperientzia handia dugu enpresa eta erakunde publiko eta pribatuei arlo hauetan estrategiak zehazten eta garatzen laguntzen, zerbitzu hauen bitartez:

Serbitzuak

Laguntza hau emateko, honako zerbitzuak eskaintzen ditugu:

Berdintasuna

  • Diagnostikoa, estrategiak eta berdintasun planak eta genero ekitatearen aldekoak
  • Laguntza teknikoa genero zeharkakotasunean
  • Emakumeen eta gizonen berdintasunerako planen jarraipena eta ebaluazioa
  • Genero-eraginaren ebaluazioa Genero Ikuspegidun garapen proiektuak

Bateragarritasuna

  • Bateragarritasun estrategia eta planen diseinua

Gizarte erantzukizun enpresariala

  • GEE-ren estrategiak eta planak
  • Erreputazio korporatiboaren diagnostikoa
  • Jasangarritasunaren inguruko memoriak

Homologazioak eta Ziurtagiriak

Honako homologazio eta ziurtagiriak ditugu S&F Consultants-en:

  • Familiarekiko Enpresa Arduratsuaren ziurtapena (efr). MasFamilia Fundazioak garatutako tresna eta metodologiarekin efr eredua diseinatu, inpolantatu eta ebaluatzeko gaitasuna dugu.
  • Emakumearen eta gizonen berdintasunaren alorrean laguntza teknikoa emateko homologatuta gaude (Emakunde- Emakumearen Euskal Erakundea).